• Tweet This!
  • Digg it!
  • Add to Delicious!
  • Share on Facebook!
  • Share on Reddit!
  • Stumble it
  • Add to Technorati Favorites
  • Subscribe by RSS

Archief voor: communities

Regels voor online communities

Regels voor online communities

Kinderen die de online wereld gaan verkennen, moet zich goed realiseren dat ook hier regels zijn. Allereerst moeten de kinderen beseffen dat een virtuele...