• Tweet This!
  • Digg it!
  • Add to Delicious!
  • Share on Facebook!
  • Share on Reddit!
  • Stumble it
  • Add to Technorati Favorites
  • Subscribe by RSS

Archief voor: cyberpesten

Digitaal pesten

Digitaal pesten

Waar pesten zich vroeger vaak beperkte tot het schoolplein, worden steeds meer kinderen ook gepest via internet. Soms hebben kinderen niet door dat ze...