• Tweet This!
  • Digg it!
  • Add to Delicious!
  • Share on Facebook!
  • Share on Reddit!
  • Stumble it
  • Add to Technorati Favorites
  • Subscribe by RSS

Archief voor: gratis

Programma’s om online foto’s te bewerken

Programma’s om online foto’s te bewerken

Online is er steeds meer mogelijk en kinderen gaan vaak al jong aan de slag met het online kleuren van kleurplaten en afbeeldingen. De iets oudere kinderen...