• Tweet This!
  • Digg it!
  • Add to Delicious!
  • Share on Facebook!
  • Share on Reddit!
  • Stumble it
  • Add to Technorati Favorites
  • Subscribe by RSS

Uw kind veilig online

DVI_578x387_0Van jongs af aan komen kinderen al in aanraking met de digitale wereld. Het begint vaak bij een spelletje op de telefoon of tablet van de ouders, ze leren zich de digitale vaardigheden vaak snel aan. Op jonge leeftijd ontdekken ze ook online games, zoeken ze naar informatie die ze interessant vinden en ontdekken ze chatsites. De laptop, tablet of telefoon met internet is dan ook niet meer uit het leven van kinderen weg te denken. Dit betekent voor ouders dat omgaan met internet en er veilig gebruik van maken in de opvoeding aan bod moeten komen. Door bespreekbaar te maken wat wel en niet kan op het wereldwijde web kan er een veilige situatie gecreëerd worden. Kinderen kunnen onder de juiste begeleiding zich ontwikkelen in een veilige digitale wereld.

Kinderen veilig internet ontdekken
Het belangrijkste is dat er openheid is over het gebruik van de computer en het internet. Mochten er problemen zijn, dan weet een kind dat hij of zij bij een van de ouders terecht kan. Het lijkt heel simpel, maar daarom wordt het vaak juist vergeten om kinderen te vertellen dat niet alles op internet echt is. Anderzijds moeten ze ook leren dat online wel dezelfde regels gelden als offline. Mensen met respect behandelen en niet schelden gelden dus ook in iedere online omgeving. Kinderen hoeven niet alleen gewezen te worden op de gevaren van online, maar benadruk ook de leuke kanten van het web. Door te praten over wat wel en niet mag, duidelijke afspraken te maken over hoe lang en wanneer ze op de computer en het internet mogen en door regelmatig even mee te kijken kan een kind zich de digitale vaardigheden eigen maken.

Filters & websites
Het is lastig om kinderen constant in de gaten te houden. Het is daarom verstandig om de webpagina’s te beveiligen door speciale filters te installeren. Hiermee kan voorkomen worden dat kinderen tijdens het surfen op ‘verkeerde’ websites terecht komen. Op games voor kinderen worden vaak een minimumleeftijd gecommuniceerd. Aan de hand van deze indicatie kunt u bepalen of het spel geschikt is voor het kind. Een andere optie om kinderen zonder zorgen op internet te laten is via een speciale kinderbrowser. Via deze browser kunnen kinderen alleen op kindvriendelijke websites komen en kan er zelfs een tijdslot ingesteld worden. Na bijvoorbeeld een half uur internetten kan het kind niet meer online.